اژدهایان، هیولاها و مردان: مستند جردن پیترسون

جردن پیترسون: اژدهایان، هیولاها و مردان

هدف خود را کشف کنید و اژدهایی را که مانع راهتان شده است، سلاخی کنید.

جردن پیترسون، روانشناس کانادایی، در این مستند چهار قسمتی درباره مردان، مردانگی و راه کسب شکوه و عظمتی سخن می‌گوید که نقصان آن در جامعه و زندگی انسان امروز احساس می‌شود.

از 16,000 تومان