جنگ اوکراین و جان مرشایمر

جنگ اوکراین و جان مرشایمر

مجموعه جنگ اوکراین و جان مرشایمر، تلاشی است برای فهم بهتر رویداد بزرگ جنگ روسیه و اوکراین. در این مجموعه سعی شده است که دیدگاه جان مرشایمر، استاد علوم سیاسی و نظریه‌پرداز واقع‌گرایی تهاجمی در روابط بین‌الملل درباره این رویداد مهم به شیوه مبسوطی طرح شود و زوایای آن مورد بررسی انتقادی قرار گیرد.

85,000 تومان